Rodinné konstelace

Ceny podle druhu konstelace:

Velké rodinné konstelace pořádáme vždy jedenkrát za čtvrtletí. Malé rodinné konstelace se konají individuálně dle potřeb a objednání klienta.

Před účastí na velké konstelaci doporučujeme účastnit se nejprve alespoň 3 malých konstelací.

Velká Rodinná konstelace

cena: 2.000 Kč

za 1 osobu a účast

Malá Rodinná konstelace

cena: 1.400 Kč

za 1 osobu a účast

Účast Rodinné konstelace bez vlastní konstelace

cena: 900 Kč

za 1 osobu a účast

Malá Rodinná konstelace 

S ÚČASTÍ DRUHÉ ČARODĚJNICE 

jako asistentky terapeuta

cena: 1.800 Kč 

za osobu a účast

Děti s sebou

cena: 250 Kč

za každé 1 dítě

V ceně je započítána

káva, voda, čaj, domácí limonáda a drobné občerstvení

 ( například sušenky, ovoce, zákusky, buchty aj. )

pro dítě i účastníka

Rodinné konstelace jsou zážitkovou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství.

Jsou cestou k odhalení příčin zažitých vzorců chování. Ty si přenášíme z generace na generaci a často nás v životě přivádí do stále stejných, nepříjemných situací. Konstelace nám umožní podívat se na situace jinak, než jsme zvyklí. A na základě uvědomění, že ne vše je tak, jak se zdá, dokážete změnit přístup k sobě, k druhým i k událostem, které v průběhu konstelací "na scéně" vyvstanou. Pochopíte například, proč potkáváte stále stejný typ mužů. Proč se vám nedaří najít smysluplnou, dobře placenou práci. Proč si nerozumíte se svou matkou. Kde to vzniklo a co se s tím dá dělat.

Bert Hellinger, zakladatel rodinných konstelací, se narodil v roce 1925. Největší vliv na jeho pozdější práci mělo jeho dětství a rodiče, jejichž zvláštní forma víry poskytovala rodině imunitu proti tehdejšímu Národnímu Socialismu. Druhý největší vliv na něj mělo jeho dětské přání stát se knězem. Ve svých 20ti letech vstoupil do Katolického náboženského řádu a začal dlouhý proces očisty těla, mysli a duše a to v tichosti, ve studiích, v přemítání a meditaci.

Jeho pozdější práci také hodně ovlivnilo 16 let v Jižní Africe, kde působil jako misionář u kmene Zulu. Později se stal psychoanalytikem a pod vlivem skupinové dynamiky vyvinul primární terapie, transakční analýzy, různé hypno-terapeutické metody a jemu vlastí formu rodinných konstelací. Během své práce poznal, že vzorce chování ve vztazích se opakují a to napříč generacemi a v celém rodinné systému. Hellinger netvrdí, že on sám objevil něco nového, ale učinil takovou integraci, která přinesla nový přístup.

V absolvování rodinných konstelací vidím v oblasti osobního růstu a zkvalitnění života velký potenciál. Obzvláště pak v kombinaci s individuálním koučovacím nebo terapeutickým sezením. Sama jsem se zúčastnila mnohých konstelací, ať už jako klient nebo asistentka terapeuta.

Popis konstelací:

Malá konstelace: jedná se o řešení jednoho daného problému /  situace.

Velká konstelace: jedná se o řešení vážnějšího problému / situace. Hlubší karmický dluh.

Účast na konstelaci: můžete se čistit i formou pouhé účasti na konstelaci jiné osoby

Objednejte si Rodinnou konstelaci

formou sms na číslo 704 289 486

Zašlete sms ve formátu:

RK/velká V, malá M, účast U/jméno a příjemní/email/měsíc pro účast konstelace

 (například listopad = 11)

Vzor sms:

RK/PetraNovakova/stefan@email.cz/11

Nebo se objednejte

telefonicky

na čísle:  +420 704 289 486

Objednejte si Rodinnou konstelaci online

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Co s sebou na rodinnou konstelaci?

Na Rodinnou konstelaci si s sebou prosím vezměte domácí pohodlné oblečení a svačinu.