Karmické vztahy
Co vlastně jsou?


Ve vesmíru náhody neexistují, proto nemůže být náhodné ani setkání s naším stávajícím partnerem. Lidé, které potkáváme jsou naším zrcadlem, odráží naše vlastní chyby a nedostatky, pomáhají nám najít to, co bychom měli vědomě zlepšit, a jsou k nám přitahováni vždy v ten správný čas a v době, kdy se zrovna potřebujeme od toho druhého něco naučit, žádný vztah totiž nevzniká bez důležité příčiny. Naše karma se totiž s partnerem, ale i se všemi ostatními vzájemně ovlivňuje. Tedy každý s kým jsme v kontaktu, s kým žijeme, s kým se stýkáme nám ovlivňuje naší karmu. Dokonce i člověk, kterého potkáme jedinkrát v životě a více již nikdy, nám naši karmu ovlivnil. Vždy nás také dostihne to, co jsme kdysi způsobili jiným. Tak funguje přírodní zákon "příčiny a následku", neboli "karma" v praxi. Ten, kdo si není vědom těchto duchovních zákonů a věří, že když mu něco prošlo, že to jen tak zmizí a zapomene se na to, si kupí v průběhu několika svých životů karmické dluhy. Ve svých životech by jsme se tedy neměli vyhýbat ničemu.Některé svazky jsou karmické, jiné nikoli. Jsou vztahy, které léčí a vztahy, které ničí. Karmické vztahy, do kterých v tomto životě vstupujeme, bývají často obnovením vazeb z minulosti. Lidé se setkávají v tomto životě proto, že v minulosti mezi sebou něco nedořešili, neuzavřeli, mají mezi sebou určitý karmický problém, který potřebují v tomto životě vyřešit. Karmické vztahy bolí, jsou provázány pouty minulosti, plný silných emocí, zármutku a utrpení, a jejich ukončování je náročné a bolestivé. Jsou provázány pouty minulosti, kdy mezi námi jsou nedořešené úkoly, které si potřebujeme odžít. Někdo jich má za sebou méně, někdo více. Pokud cokoliv ve vztahu bolí, není to láska. Láska je především svoboda, není to svazování druhého. Partner si ale naší svobody a důvěry musí vážit, nesmí ji zneužít. Pokud se tak stane, vztah je velmi silně narušen a mnohdy se rozpadá. Z takového vztahu je lepší se osvobodit. Láska dokáže i to, že partnera miluji, ale nemusím s ním žít a dám mu svobodu, když cítím, že s ním nejsem šťastná nebo ho neumím šťastného udělat. Láska je především to, co chce ten druhý, ne to, co chci já. Můj partner tady není od toho, aby uspokojoval moje osobní požadavky.

Žádný vztah není náhodný


Žádný vztah není náhodný. Každý Vám přináší něco nového, co se máte naučit, anebo zpracovat. A proto ne každý vztah je láskyplný a může nám způsobovat nemalé problémy v životě. Mnoho našich dnešních zkušeností jsou důsledkem voleb, které jsme učinili v minulosti.

Znovu se tak setkáváme s lidmi a situacemi, které jsme vytvořili a zažíváme události, které jsme svým jednáním uvedli do pohybu. Lidé jsou k sobě přitahováni vždy v ten správný čas a v době, kdy se zrovna potřebují od toho druhého něco naučit, žádný vztah totiž nevzniká bez důležité příčiny. Jinými slovy, přivoláme k sobě osobu, kterou potřebujeme v daném období našeho života, kdy jsme připraveni pochopit určité věci. Staré přísloví říká: ,,Když je žák připraven, učitel se dostaví.'' Velmi dobře to vystihuje, proč a jak vznikají karmické vztahy . . . Takto k sobě přitahované duše mají silnou touhu často velice bolestné předchozí situace vyřešit.Při setkání s těmito dušemi z minulosti můžeme zažívat silné emoce - lásku, radost, strach, averzi, nebo silnou intenzivní sexuální přitažlivost (i jednostranná) nebo bolest na srdci. Takovéto pocity mohou být nejen velmi intenzivní, až neovladatelné, ale mohou přinést do našeho života také mnoho zmatku a citových nepokojů. Vztahy, které vás přivádějí k šílenství skrze vztek a frustraci, pocházejí z minulého života. Toto jsou lidé, kteří se vám skutečně dostávají pod kůži a nekonečně vás rozčilují. Často máte tyto karmické vztahy s lidmi ve své nejbližší rodině.S těmito lidmi jsme byli svedeni dohromady, abysme jim mohli odpustit. To neznamená odpustit jim jejich činy. Znamená to zbavit svou duši jedovatého hněvu, který vůči nim cítíte. Nemusíte s těmito lidmi pobývat, ale potřebujete propustit staré a potlačené škodlivé emoce. Vyrovnání dluhů vůči sobě, odpuštění si a přijetí nové vzniklé situace je ve vztahu velice důležité. Od karmického vztahu se mají lidé osvobozovat, dát si vzájemně svobodu, aby dále nemuselo docházet k utrpení. Karmický vztah je tu proto, abychom si uvědomili vzájemné utrpení, a ukončili tento vztah. Abychom druhému uměli dát svobodu nebo ho propustili za někým, s kým on sám bude šťastný. Nedržet ho v poutech. Přát mu štěstí. Mnohonásobně se nám to totiž vrátí zpět. Pokud se partneři navzájem nechtějí pustit, i když si nerozumí a necítí se v něm dobře, je to karmický vztah, který potřebuje právě uvolnění. Ani jeden z partnerů pak nemá cítit pocity viny. Každý je zodpovědný za svůj život a jeden nebo druhý nemá zodpovědnost za druhého. Každý je tu sám za sebe. Lidé mnohdy navazují své vztahy ze špatných důvodů - aby nebyli sami, aby zahnali smutek po bývalém partnerovi, aby měli s kým trávit čas... Jediným správným důvodem pro navázání vztahu, který má být i v budoucnu šťastný, je podle mě tento: "Mám v sobě tolik lásky, že bych ji chtěl dát tomu druhému. Chtěl bych druhého udělat šťastným. Když bude šťastný on, budu šťastný i já."

Nevyjasněný karmický vztah většinou reprezentují tyto situace a pocity

1) intenzivní až neovladatelné city a vášně
2) pocit závazku nebo dluhu vůči druhému
3) intenzivní sexuální přitažlivost (i jednostranná)
4) psychické nebo jiné zneužívání
5) manipulace, ovládání druhého

Léčivé vztahy

V léčivém vztahu se partneři navzájem podporují, respektují se takoví, jací jsou, nesnaží se druhého měnit. V přítomnosti jeden s druhým zažívají mnoho radosti, pocitů štěstí, ale necítí se špatně nebo zoufalí a opuštění, když ten druhý není nablízku. V takovém vztahu nabízíme druhému podporu, pochopení a povzbuzení, pokud se jemu samotnému nedaří. Takového partnera neopouštíme v krizových situacích - naopak - snažíme se mu co nejvíce pomoci. Chceme pro něj to, co chce pro sebe on sám. Pomáháme mu s tím co nejvíce. Neřešíme však za něj všechny jeho problémy. I v tomto vztahu čas od času mohou vznikat nedorozumění a emoce, ale ta jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou ochotni odpustit, je mezi nimi spojení srdcem, zranění tím druhým, pokud k němu dojde, se jich nedotýká na hluboké úrovni. Tito partneři jsou emočně nezávislí - na pocitech uznání či spokojenosti. Ani jeden nevyplňuje prázdnotu ve svém životě tím druhým, ale přidávají tomu druhému něco nového.V léčivých vztazích se mohou potkávat partneři z jednoho i více minulých životů. Ale nikdy zde není karmická zátěž. I v minulých životech spolu tito partneři žili spokojeně a šťastně. Mohli spolu žít jako partneři, nebo jako rodič a dítě. Mají mezi sebou nezničitelné pouto z minulých inkarnací.

Každý člověk, který bude naplněný láskou k sobě samému, může v tomto životě prožívat láskyplný vztah s druhou osobou.

Potřebujete pomoci, nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém?