8, kapitola - Svíčková Magie.

Když dnes lidé hovoří o čarování nebo magii, většinou tím mají na mysli právě magii svíčkovou. Čarování se svíčkami patří nerozlučně k součásné magické praxi mnoha lidí různých tradic a každý opravdový čarodějnický obchod nabízí dobrý výběr barevných svící.
Svíčková magie přitom nemá ve své moderní podobě příliš dlouhou historii. Její vznik se datuje na přelom 19. a 20. století do jižních států USA. V průběhu 19. stolení s vynálezem parafínu a želenice se staly svíčky běžně dostupným vybavením domácností. Anilínová barviva umožnila výrobu svící v různých barvách. Oblast New Orleans měla tradici katolické zbožnosti a lidové magie, často pohanské z domorodých kultů. V tomto tavícím kotlíku navznikaly už na před 2. světovou válkou katalogové obchody se svíčkami, objevily se i zajímavě tvarované figurální svíce a také magické oleje, sloužící k pomazávání.
První moderní příručky svíčkové magie se objevily ve 40. letech a od té doby se příliš nezměnily. Svíčková magie používá klasické planetární korespondence a značný význam se klade na magický význam barev. Používají se nejrůznější modlitby a zaříkávání. Z amerického jihu pochází tradice magického využití žalmů ( část Bible ), vyzívají se také andělé, svatí a samozřejmě staří bohové a bohyně. Zajímavou syntézu obou přístupů představuje Raymond Buckland v knize Magie svíček, kde nabízí dvě veze ke každému kouzlu, novopohanskou a tradiční. Někteří čeští čtenáři tuto knihu odsoudili, protože obsahuje i kouzla "proti nepříteli", ale to je myslím nepochopení tradice svíčkové magie. U americké lidové magie je možná více nápadné, že zná i recepty a kouzla na zhoubnou magii, ovšem když se podíváte do knížek našich autorů Diana Perreti, Stanislav Banhází, Zuzana Antares, lidové tradice Evropy znají takové postupy též. Svíčková magie nenítotožná s Wiccou ( novopohanským čarodějnickým kultem ), používá ji mnoho tradic a systémů, jež mají různé postupy a pojetí černé a bílé magie.
Základy svíčkové magie a užitečné pomůcky

Nejjednodušší užití svíčkové magie můžeme vidět například i ve způsobu, jakým používáme svíčky při oslavách narozenin, na pohřbech nebo jiných příležitostech. Plamen je jednou z bran do jiných světů a pomáhá našemu vědomí komunikovat s duchy. Složitější svíčkové rituály vyžadují oltář s několika speciálně rozloženými svícemi, zaříkání a volbu přesného času. Zde přichází v úvahu zejména planetární síly, vládnoucí dnům v týdnu a fáze měsíce.
Základní poučkou svíčkové magie je, že zvolená svíce by se měla nechat celá vyhořet, nikdy nepoužívat dvakrát na různé účely. Pokud se musíme od hořící svíce vzdálit, můžeme ji zhasnout pomocí zhášedla. To nerozfoukává nashromážděné energie a "dobré duchy". Potřebujeme také kvalitní svícen, který nepraskne žárem nebo nechytne plamenem - nesmějte, to se skutečně stává!
K užitku přijde, zejména pokud pracujeme se svícemi litými do skla, dlouhý kuchyňský zapalovač nebo dlouhé zápalky, případně i špejle. Někteří lidé zásadně nepoužívají zápalky, protože obsahují síru, nečistý element, a dávají přednost plynovým zapalovačům.
Druhy svící a jejich využití v magii
Na českém trhu bohužel máme spíše omezený výběr svící a ne všechny se zcela hodí k magickým účelům. Zkušený praktikující si vystačí s obyčejnými stolními ( konzumními ) bílými svíčkami, ale o chlup lepší jsou barevné stolní svíce - takové ty, kterými se doplňuje sváteční stůl. Zejména ve vánočním období můžeme narazit také na silnější válečky, vhodné do adventního věnce. Tyto svíčky jsou oblíbené, protože umožňují rituální manipulaci, dají se potírat magickými oleji, vyrývat do nich značky a podobně.
Většina zahraniční literatury zdůrazňuje, že svíce by měly být celobarevné ( probarvené ). Celobarevné svíce je však u nás poměrně těžké sehnat. V drogeriích se objevují spíše nahodile a svíce, nabízené v čarodějnických obchodech, často nemají kvalitu příslušející ceně. Obchody dnes nabízejí široký a stále se měnící sortiment dekorativních svící ve skle, velmi často parfemovaných. Jejich využití v magii závisí na vaši zdatnosti. Sama používám dlouhodobě dva druhy parfémovaných svící, vanilkové a růžové, při práci s duchy. Vůně by měla být korespondující se záměrem rituálu, stejně jako barva.


Figurální svíce - Hoodoo
V našem prostředí stále spíše zajímavostí jsou magické svíce ve tvaru postav. Jsou součástí hoodoo, magických tradic amerického Jihu, přestože použití voskových figurek známe již ve starověku. Tyto svíce jsou často spojovány s kultem voodoo, ačkoliv ten má kořeny daleko starší, než výroba figurálních svíček. Nicméně mnoho čarodějů je s oblibou používá.
Použití magických figurek je z velké části intuitivní. Barvu volíme podle zamyšleného cíle rituálu:
láska - červená
zhouba nebo ochrana - černá
prosperita - zelená
požehnání nebo očista - bílá.
Svíčky se pomažou vhodným olejem, zapráší bylinami nebo magickým práškem, vyryjí se do nich značky nebo se pod ně složí lísteček s přáním. Obvykle rozuměné významy figurek jsou následující:
Nahá žena též Eva představuje ženu v jejím sexuálním aspektu, jako milenku, používá se velmi často v milostné magii nebo při léčení. Nahý muž též Adam představuje muže a jeho mužství, použije se při milostném čarování.
Nahé figurky patří mezi nejpoužívanější. představují osobu, na kterou se má působit, v její celistvosti, symbolickým způsobem. Příjemcem kouzla můžeme být my sami, v rituálu sebepožehnání, nebo sebe-léčení nebo vzdálená osoba. Tato svíce by měla vždy být označena vyrytým jménem.
Oblečená žena nebo též nevěsta představuje ženu, s níž nezamýšlíme sexuální magii nebo ženu v pozici autority, například nadřízenou, hodí se pro kariérní magii nebo tam kde hraje důležitou roli společenský status, symbolizovaný šaty, používá se také pro manželství. Totéž lze říci o oblečeném muži - ženich, v obleku.
Figurky nabízejí zajímavé možnosti manipulace na oltáři, zejména co se týká vztahové magie. Můžeme jimi například suplovat méně častou svíci Rozvod ( bývá černá ), na níž jsou muž a žena obráceni zády k sobě nebo Svatbu, kde jsou oblečený ženich a nevěsta bok po boku ( bývá bílá ).


Svíce pro sexuální vášeň
Existuje také několik verzí svíce Milenci, kde se nahé postavy objímají a tato bývá prakticky vždycky červená a používá se v záležitostech sexuální vášně. Figurální svíčky lze také k sobě nití připoutávat. Bohužel v našem prostředí dosti těžko seženeme jiné, než výše zmiňované svíce. Přesto se o nich zmíním, protože se občas objeví:
⦁ Lebka je oblíbeným motivem se širokou škálou využití. Hodí se na práci s mrtvými, svátek Samain nebo k uctění předků. Bývá černá nebo bílá.
⦁ Kočka představuje mocný totem, ženskou sílu a čarodějnictví. V původní afrokaribské magii je kočka symbolem mazanosti a štěstí, zejména v hazardních hrách.
⦁ Penis je skvělý symbol pro magii plodnosti, prosperity, uctívání některých pohanských božstev a jakoukoliv magii, prováděnou pro muže. Může vám to připadat vulgární, ale svíce, zobrazující ženské a mužské pohlaví jsou velmi efektivní třeba na léčení - vyzkoušejte to sami.
⦁ Sedm uzlů je svíce se sedmi "boulemi", která se dá perfektně využít v souladu s planetárními hodinami. Pálí se v průběhu sedmi dnů vždy jeden díl.

Další oblíbené Hoodoo svíce
Sedmidenní svíčky ve sklenici mají svůj původ u katolické noveny, devítidenní naléhavé modlitby. V praxi vydrží hořet spíše pět dní. Jsou poměrně těžké (0,5 kg ) a vyrábějí se už na jisté účely nebo ke konkrétním duchům. Nejúčinnější jsou zasvěcené, zaprášené správnými bylinami a pomazané olejem ( takovým svíčkám se říká "fixed" - hotové ). To co v Praze nabízejí obchody jsou polotovary. S těmito svícemi lze jen minimálně manipulovat, ale zase jsou poměrně bezpečné.
Hotová kouzla svíce se zamíchanými oleji a bylinami, barvené podle korespondencí, někdy i posvěcené pro vaše kouzlo, nepotřebujete žádné další pomůcky. Dovážejí se nebo je vyrábějí české čarodějnice ( čarodějnický obchod Arkanum ). Výsledky s nimi bývají dobré i u začátečníků. Nutno dodat, že svíčky ( obyčejné ) jsou součástí mnoha balíčků "ready made" kouzel, na které také můžete narazit.
Pyramidy jsou rozšířeným druhem svíček tohoto typu, většinou jde o značku Anna Riva.
Pyramidy jsou zelené - prosperita
červené - láska
černé - ochrana
modré - štěstí
bílé - požehnání
Oblíbená je také zelená pyramida s Božím okem pro peněžní magii.


Druhy svící a vosků
Existuje několik technologií výroby svící a druhů vosků. Svíce mohou být buď lité nebo vzácněji tažené (máčené ), ty se pak prodávají ve formě "nožičky párků" na jednom knotu.
Ve složení převažuje parafín a stearin. Poslední dobou se objevují i svíce z palmového vosku. Ten je pokládán za nejušlechtilejší materiál. Vytváří zvláštní krystalickou kresbu po vychladnutí. Tradiční je samozřejmě včelí vosk, byť sehnat jiné než přírodně zbarvené svíce ze včelího vosku bývá extrémně vzácné. Svíce ze včelího vosku mají vyšší teplotu tání, buďte proto s nimi opatrní!
Na složení a na průvanu v místnosti závisí stékavost svíce, která může být v některých případech ohromná a sami zjistíte, že tyto svíce jsou k čarování vesměs neužitečné, protože nadělají velký nepořádek - byť existují i zvyky čtení znamení z vylitého vosku. Ideální je svíce, která vyhoří čistě a příliš nečadí.