7, kapitola - Ochranná Magie a exorcismus.

Ochranná magie
Pomocí ochranné magie vás můžeme osvobodit od démonů, blokád a prokletí. Prostřednictvím Božské síly vám vytvoříme energetickou ochrannou zeď. Tahle zeď vám následně pomůže žít život v bezpečí.
Prostřednictvím ochranné magie se dá vybudovat ještě o něco silnější ochrana pro auru, než jaká se vyskytuje u běžné, zdravé populace. Tato ochrana vydrží i několik let a tak jsou lidé chráněni před negativitami i několik desetiletí. To znamená, že dotyčný zažívá mnoho náhodně šťastných situací, které směřují jeho život k větší rovnováze a blahobytu. Proto doporučuji ochrannou magii každému.
V ochranné magii žádnou duši neovlivňujeme, jen chráníme tu svou. V ochranné magii se většinou používá nějaký ochranný předmět, který nás má chránit před zlem. U náboženství je to křížek s Ježíšem Kristem, nebo panenka Marie. V duchovni je to například čarodějnická hvězda ( pentagram ), nebo různé druhy amuletů. I má poradna tyto amulety nabízí. Tyto amulety se pak prodávají buď nabité pozitivní a ochrannou energii, což se dělá při specielním obřadu, nebo nenabité a ty se používají přímo při individuálním obřadu zaměřeném pro daného jednotlivce - klienta.
Každopádně ať se podíváme kam chceme, do jaké chceme společnosti, nebo náboženství, vždy je v základu víra. Víra právě v Ježíše Krista, nebo panenku Marii, nebo náš Pentagram, v nějaké mocné síly, nebo cokoli dalšího. A tato víra nás drží v pocitu ochrany. Víra v něco, co nás ochraňuje. A opět jsme u psychologie a chápání duše. Ale také u zhmotnění myšlenek. Ač se to na první pohled nezdá. Takový člověk který má opravdu silnou víru je v podstatě nesmrtelný. Protože pokud má opravdu silnou a velkou víru ať už v cokoli, pak mu tato víra dává odvahu, sílu, odhodlání a moc. A toto vše ho dělá v podstatě nesmrtelným. Nesmrtelným v očích jeho, protože tomu věří a vysílá myšlenky a jeho myšlenky se zhmotňují a to i jeho sílou a odhodláním a věří tomu pak i ostatní v jeho okolí. Pak se ho lidé díky jeho sebevědomí bojí a on tím docíluje své ochrany a moci.
Kdy využít ochrannou magii?
Cítíte, jako kdyby nad vaším životem visela kletba? Cítíte se, jako kdyby vás přemohli zlé síly anebo negativní energie? Ochranná magie a exorcismus vás těchto negativních sil a černé magie zbaví.
Exorcismus
Slovo exorcismus je pojmenování činnosti, při které se vypuzují démno a jiné negativní entity z lidí. Když se démon usadí hluboko v některé z čaker člověka, projevuje se to slyšením cizích hlasů, neobvyklou agresivitou nebo i onemocněním. Účinně se dá situace vyřešit použitím exorcismu. Jeho působením se negativní entity vyženou do podsvětí. Následně je potřeba vytvořit ochranný amulet. Působením jeho energie se zamezí návrat vypuzeného vampíra zpět.
Exorcismus je z energetického hlediska velmi náročná činnost. Obvykle se musí obětovat malé zvíře, k vylákání démona. Během toho, co se démon krmí energií obětovaného zvířete, mág rychle vytvoří ochranný energetický obal okolo postiženého. Tím zamezí démonovi návrat do čaker jeho lidského obětí.
Následně si osvobozený člověk musí posilnit svoje energetické pole energií z meditací a rituálů. Po vykonání exorcismu doporučujeme delší dobu ( i několik měsíců ) nepít žádný alkohol a nevystavovat se žádné extrémní zátěži. Jak fyzické, tak psychické. Obě dvě oslabují imunitní systém člověka a snižují jeho energii. Absolutně nepřípustené je užívání byť jen lehké drogy! Vypuzený démon okamžitě využije situaci a vrátí se do těla své oběti.
Co je dobré vědět?
⦁ pokud je někdo posednutý, vždy trpí depresemi a nedostatkem energie - po vykonání exorcismu je velmi potřebné pravidelně navštěvovat odborně vedené meditace nebo se modlit v kostele.


Takový exorcismus má svá pravidla a přesný postup. Jde o kombinaci ochrany a vymítání nějakého zlého démona z nějakého člověka. Takový člověk se říká že je posedlý. Nebo jde o ochranu a vyčištění nějakého prostoru ( většinou domu ), kde se nachází duchové, nebo nějaké zemřelé duše. Pokud jde o variantu očistu domu z důvodu přetrvávání nějaké zemřelé duše, pak jde vždy o starší dům, ve kterém již před námi bydlela nějaká jiná rodina. A z pravidla v tomto domě došlo k něčí smrti. Většinou jde v takovém případě o smrt, která nastala jakkoli, jen ne přirozenou cestou, tedy stářím. Duše tohoto zemřelého člověka pak hledá nějakou spravedlnost, nebo pochopení aby mohla odejít.
Přetrvávání duchů, chcete li zemřelých duší v domě, nebo jiném prostoru se projevuje tak, že člověk který se nastěhuje, většinou je to jen jedna osoba z rodiny ( z pravidla to bývají děti, nebo nejvíce procítěná osoba ) začne vidět tyto zbloudilé nespokojené duše a to formou mrtvých osob v tomto prostoru. Takový člověk je pak vyděšený a protože vidí tyto duše jen on a tento jev se v dnešní společnosti nepovažuje za normální, společnost mu většinou nevěří a tvrdí že se zbláznil. I já jsem měla takové vidění a i přesto, že se v této oblasti pohybuju, tak jsem byla opravdu vyděšená.
V takovém případě začneme tím, že než zavoláme jakéhokoli exorcistu, nejprve si připravíme skleněné, nebo porcelánové mystičky a do těch nasypeme sůl. Tyto mystičky pak dáme do všech rohů ve všech místnostech. Potom pomažeme solí futra, neboli rám od vstupních dveří do bytu, nebo domu. Jednu mystičku se solí pak dáme ještě pod postel na které spíme a to doprostřed. Pokud máme válendu s úložným prostorem, je potřeba tuto mystičku vložit dovnitř úložného prostoru. Tato sůl pak zabrání těmto bytostem a duším pohybovat se v tomto domě. Sůl pod postelí nás chrání aby nám bytosti nevstupovali do snů. Tato ochrana je velice účinná a zatím mohu říci, že všichni komu jsem toto poradila byli spokojení a volali že to zabralo.
Až po tom, co učiníme toto základní opatření, můžeme volat exorcistu.
Ten přijde a první čím začne, je to, že vám všude zapálí "vonné tyčinky" čemuž se říká vykuřování. Pak namaluje na určitá místa v domě pentagram a najde si prostor a místo kde udělá "obřadní stůl". Na tomto obřadním stole se zapálí svíce barvy dle rozhodnutí exorcisty. Na stůl se namaluje také pentagram a rozsypou se zde bylinky ( šalvěj ) a sůl. Další svíčky ( většinou bílé barvy ) se zapálí v celém domě. Toto samotné trvá s ohledem na to jestli jde o dům, nebo byt, jak velký a tak dále. Každá z místností se musí totiž dělat zvlášť. Tím je dokonán další bod. Toto vše co jsem doposud popisovala jsou ale zatím jen přípravy. Samotný exorcismus začne až potom. Než ale začne exorcista pracovat domluví si s vámi schůzku. Takzvanou konzultaci. Tam mu povíte vše co se vám doma děje a co vás trápí. Vše mu do podrobna vylíčíte a on se na základě těchto informací rozhodne o co obřad obohatit, nebo například co ubrat.

Exorcismus má několik bodů.
Tyto body se vždy musí dodržovat a nesmí se porušovat, nebo dělat na přeskáčku.
Vše tu má svá pravidla.