6, kapitola - Co je to vlastně Magie?

Pokud vyslovíme slovo magie, spousta z nás si vybaví čarodějnice, čarování, svíčky, kouzla, hůlky a takto bych mohla pokračovat.
Magie je neutrální nástroj. Ve správných rukou se dá využít k dobru a v nesprávných rukou zneužít ke zlu. Určující je cíl a motivace mága/klienta. Sílu magie můžeme přirovnat k jaderné energii. Může být nápomocná a jako řízená jaderní reakce využitelný k výrobě elektrické energie. Tehdy nám pomáhá. Neřízená jaderná reakce funguje živelně a nekontrolovatelně a ničí. Jako v Hirošimě či Nagasaki.
Magie může být také mimovolná nebo cílená - vědomá. Mág pracuje na vědomé úrovni a sám se rozhoduje. Jestli použije bílou nebo černou magii. Při praktikování černé magie se mág upíše ďáblovi. Po smrti musí černý mág sloužit ďáblovi. Je to protihodnota za zneužívání magických sil při egoistických cílech.
Takové duše po smrti trpí a je téměř nemožné, aby se ještě někdy inkarnovaly. Jsou to většinou velmi materiálně zaměření lidé. Skoro vůbec nevěří na existenci duše či na další narození a tak padnou do pasti. Tito lidé začnou na konci života litovat svých skutků a chtějí "smlouvu" zrušit. Je skoro nemožné takovou duši zachránit. Situaci může zvrátit jen velmistr bílé magie a černý mág musí s plnou oddaností spolupracovat. To se ve většině případů nestane, protože zkoušky pro vykoupení černé duše jsou mimořádně obtížné.
Co to ale ve skutečnosti magie je a k čemu taková magie slouží?
V duchovním světě je spousta zázraků, magických okamžiků, čarování, nebo samotné výklady karet o kterých jsem psala v předešlé kapitole.
A toto všechno je magie.
Magické je vše co je lidským rozumem a společností nevysvětlitelné a není hmatatelně uchopitelné. Tedy vše kde pracujeme s myšlenkou. Ale také psychologie je tak trochu vlastně magie.
Magie je také vše, čím dokážeme přivést lidi, duše, myšlenky druhého, nebo i neživé věci tam kam chceme.
To vše je magie.
V předešlé kapitole jsem psala o tom že existují i takzvané duchovní poradny. V této poradně klient absolvuje terapie duše. Principem této terapie je dostat rozrušeného klienta do klidného stavu ve kterém je sám schopný pochopit, že to co se mu děje v životě a on měl do teď za životní krize, není tak zlé jak to vypadá a děje se to pro jeho dobro. Terapie duše proto, že vlastně úkolem čarodějnice je uklidnit klientovu duši.
V své podstatě celé duchovno je založené na tomto konání. Princip uklidnění duše aby mohla žít v klidu dál a netrápila se.
V jiné předešlé kapitole jsem psala o tom, že našimi myšlenky dokážeme ovládat své životy a vše kolem nás. Vlastně celý náš život ovládají naše myšlenky. Pokud budeme negativní, budeme utrápení. Pokud budeme pozitivní, budeme šťastní.
To je další princip duchovního světa.
Někdy člověku ale k tomuto závěru nestačí jen docházení do této poradny. Někdy je potřeba člověku pomoci hlouběji. A k tomu slouží i různá kouzla. Kouzla by se dalo říci fungují jako Homeopatika. V podstatě placebo.
Věř a víra tvá tě uzdraví.
Pokud člověk projde nějakým rituálem, nebo učiní nějaká kouzla, pak jeho duše zafunguje tak, že začne nad svým konáním přemýšlet a přemýšlí i nad tím, co od toho kouzla nebo rituálu očekává. A tato myšlenka se hmotní a přenese do fyzické reality.
Proto většina kouzel jsou vlastně odříkávadla která jen mají nastolit v duši myšlenku a přinutit mozek, duši a celé já tuto myšlenku zhmotnit.
Opět je to tedy psychologie a práce s myšlenkou.
Druhů magie ale mámě několik. Základní dva druhy magie jsou:
Černá a bílá magie
Černá magie - je magie kterou škodíme, nebo se snažíme protivníka nějak zastrašit.
Někdo říká, že černá magie je vlastně vše čím manipulujeme s duší, myšlenkami, nebo konáním druhé osoby.
Já si to nemyslím. Protože někdy i těmito kouzli konáme dobro. A pak nemůžeme mluvit o černé magii. Dokonce i v jedné z předešlých kapitol jsem mluvila o tom, že satanismus je vlastně forma červené magie. Ano, je tam zlé, protože muži a jejich chování jsou pak nevyspitatelné, ale zároveň je tam spousta dobrého. Jak pak můžeme rozhodovat o tom, jestli je tato magie černá, nebo bílá? Teda zlá nebo dobrá?
Myslím si že rozdělení do těchto dvou zařazení magií je spíše na názoru lidí a jejich momentálního úsudku, který se ale postupem času a stáří člověka může změnit.
Vždyť vlastně i bílou magií manipulujeme s lidmi a jejich dušemi. Když pálíme bílé svíce na ochranu, pak už tím manipulujeme s člověkem a jeho duší.
Kterou magii ale můžeme jednoznačně zařadit do černé magie je například vůdů, magie kde se používá nějaká oběť jako například podříznutí a následná krev kohouta.
V magii je potřeba si uvědomit jednu věc.
Magie je něco za něco.
Bílá magie - do bílé magie řadíme vše, co je pozitivní, vše kde je láska, dobro a dobré konání, smích, radost, štěstí, prostě vše čemu nás vesmír učí.
Princip bílé magie je, že bílý mág získává jako odměnu za svůj duchovní rozvoj magické síly a schopnosti.
V případě napadení prostřednictvím černé magie doporučujeme klientům použít kompetentní a profesionální pomoc bílého mága, protože takovéto věci jsou velice závažné.
Ale i tady je to na vážkách. Toto je obecné zařazení. I tady je ale potřeba se zamyslet. I tady člověk totiž manipuluje s duší někoho jiného. Alespoň v některých případech.
Obecně se ale do bílé magie řadí například ochranná magie.