4, kapitola - Výklady karet

Co je to vlastně výklad karet, k čemu slouží a co se díky němu dovíme?
O tom si povíme v této kapitole.
Karty pro výklad jsou různé. Například andělské, tarotové, karty madam Lenormand aj.
Já osobně nejraději pracuji s kartami madam Lenormad a s Tarotovými kartami.
Každé karty mají jiný účel výkladu. Například karty madam Lenormad slouží k výkladu lásky a partnerských vztahů. V kartách Tarotových můžeme lépe vidět emoce lidí a emoční situace.
Nejdříve si řekneme něco málo o těchto dvou druzích karet.
Karty Madam Lenormand
Marie Anne Adalaide Lenormand ( 1772 - 1843 ), francouzská kartářka a jasnovidka, rozvinula a proslavila původně německý systém výkladu ze 36 karet. Je dodnes považována za nejlepší francouzskou věštkyni. Již v klášterní škole, kam chodila, předpověděla odchod matky představené do jiného kláštera, čímž nesmírně ohromila řádové sestry. Později se v Paříži přiučila všemu, co tehdejší věštkyně potřebovala: výkladům karet, astrologickým výpočtům a dalším technikám. S přáteli pak otevřela věštecký salón pro lidi z lepší společnosti. Ve své době byla velmi známou osobností, radili se s ní politikové, vládci, prakticky každý vlivný Evropan se s ní znal. Dokonce i někteří z vůdců Francouzské revoluce, Robespierre, St-Just a Marat, s Mlle Lenormand konzultovali. Měla přezdívku Sybila ze Saint-Germain a například francouzské císařovně Josefíně předpověděla rozvod s Napoleonem i jeho pád. V roce 1814 začala spisovatelskou dráhu a její odvaha, otevřenost a kontroverzní témata jejích knih ji tu a tam zavedly až do vězení. Naštěstí nikdy dlouholetého. Její věštecká kariéra trvala více než 40 let a ovlivnila svůj obor jako nikdo před ní. Z několika možných způsobu výkladu karet Lenormand je zde k dispozici čtverec, nebo-li výklad na devět karet. Je poměrně jednoduchý, ale zároveň komplexní a velmi odpovídající skutečnosti. Zřetelně na něm vidíte vývoj událostí, jejich průběh a následná východiska. Při výběru jednotlivých karet se soustřeďte pouze na svou otázku, ostatní myšlenky nechte odejít. Prostřední karta je nejdůležitější, je osobní a kolem ní a od ní se odvíjí vše ostatní. První sloupec karet představuje minulost, druhý se zabývá přítomností a třetí předpovídá budoucnost. Nelekejte se karet s negativním významem, vždy se rozhlédněte kolem a všimněte si, jaké karty leží v okolí. Například rakev nemusí znamenat smrt, ale může být upozorněním na něco, co končí. Nezapomínejte, že karty Lenormand jsou pouhým vodítkem při řešení problémů. Jsou skvělým průvodcem a pomohou vám v sobě najít hluboko skryté odpovědi, které zřejmě již znáte, ale dosud jste je nedokázali pojmenovat. Dodají vám odvahy postavit se případným překážkám, ukážou vám vaše problémy v novém světle a navedou vás k nečekaným řešení. Nejdůležitější věci při výkladu karet je otevřenost a upřímnost k sobě samému.
Tarotové karty
Tarot slouží již po staletí k předpovídání budoucnosti a odhalování skrytých pravd. Ještě poměrně nedávno, ale musel čelit značnému tlaku. Stranila se ho zejména církev, která jej považovala za cosi nečistého či dokonce zlého a spojovala ho s temnými okultními naukami. V posledních přibližně třiceti letech se však tarot navzdory tomu dočkal opětovnému nárůstu popularity a stal se jedním z nejčastěji používaných nástrojů k sebepoznání a rozvoji vlastní osobnosti. Proč? Odpověď je vlastně jednoduchá: tarot hovoří jazykem, jemuž se může naučit každý z nás. Celkem 78 karet obsažených v balíčku tarotových listů se vyznačuje mimořádnou schopností odrážet podobně jako zrcadlo, kým ve skutečnosti jste. Nabídnou bezprostřední přístup k našemu hlubšímu já - bez ohledu na to, zda budeme mluvit o intuici, duši, vnitřním průvodci, božském poslovi nebo andělu strážném. Tarot "mluví" jazykem, který je naprosto univerzální, neboť vychází ze světa archetypů pronikajícího celým naším vědomím. Oněmi archetypy jsou vlastnosti představující prozáklad, z něhož vyvěrají lidské city, představy a myšlenky.
Co je to vlastně výklad karet?
Opět se jedná vlastně o psychologii. Proto kartářka aby byl její výklad možná co nejpřesnější potřebuje, aby jí každý kdo k ní přijde řekl o dané otázce/problému co nejvíce. A co nejpodrobněji vysvětlil oč v dané situaci jde, co té situaci předcházelo a jak situace vypadá v nynějším čase. Čím podrobnější popis situace bude kartářka mít, tím podrobnější a přesnější bude i výklad.
Jak jsem již řekla, výklad karet je hodně o psychologii. Proto sama kartářka musí být dobrý psycholog. Dobrou kartářku poznáte podle toho, že má například i vlastní duchovní poradnu. Tedy také je zřejmé že se jedná o čarodějnici. Pracuje tedy i s duší lidí. V takové poradně se pracuje také s psychologií. Pokud je člověku který má problém dobře psychologicky vysvětleno proč se tento problém odehrál a on sám dojde díky tomuto psychologickému vysvětlení k závěru, který ho navede jak problém vyřešit, pak se člověk uklidní a je zřejmé, že čarodějnice pracuje správně a klient odchází spokojený. A to je vlastně princip duchovní poradny. Člověk pak uvažuje mnohem racionálněji a dělá méně chyb. Rozrušený člověk chybuje mnohem více protože jeho chyby jsou následkem jeho unáhleného zbrklého chování. Někdy stačí k tomuto závěru jedno sezení a někdy je potřeba tuto poradnu navštěvovat déle. Většinou ale vznikne mezi čarodějnicí a klientem vzácnější vztah a klient dochází do této poradny častěji a častěji protože získal osůbku, které se může svěřit a ona mu poradí a pomůže aniž by ho odsuzovala a kárala.
Většina lidí, kteří takovou poradnu navštěvují říkají, že je to
" poslední záchrana před Chocholouškem" :) .
Podobně je tomu i u našeho výkladu karet.
Jak jsem již řekla klient přišel s nějakým problémem. Kartářka se pokusí tuto situaci psychologicky vysvětlit a karty zde slouží spíše pro kartářku jako rada a nápověda.
Než navštívíte kartářku, je potřeba si uvědomit, že karty vám neukážou v žádném případě budoucnost která je daná. Jen vám ukáží možnosti řešení vašeho problému. V jedné předešlé kapitole jsme si říkali o tom, že naše myšlenky dokážeme zhmotnit. Stejně je tomu i u výkladu karet. Klient vlastně své myšlenky svého vědomí i nevědomí ( o kterém si podrobně povíme v jedné z následujících kapitol ) zhmotní do karet a karetní obrázky pak kartářce napoví odpověď na vaši otázku. K tomu se přidá psychologie kterou musí kartářka ovládat a výklad, neboli odpověď na vaše trápení je na světě.
Výklad vám jak jsem již řekla poví, chceteli poradí jaké jsou možnosti pokračování v dané situaci a jak by se mohla daná situace dále vyvíjet. Někdy se stane že karty ukáží rozcestí, což znamená že je možnost dvou řešení a vy se můžete rozhodnout které si vybyrete.
Nikdy výklad ale neznamená, že to tak jak vyšlo v kartách musí být. Vždy je vše jen na vás. Vy se rozhodujete sami za sebe a rozhodujete o svém osudu. Osud můžeme měnit. Jen vesmír jako náš rodič nás na této cestě vede za ruku a pomáhá nám tuto těžkou cestu projít tak aby nás naučil možná co nejvíce.
Vy sami tedy můžete změnit i osud, který vám vyšel v kartách. A právě na to karetní výklad slouží. Pokud vám karty ukážou kam směřujete na základě vašeho konání a vám se to nebude líbit, pak můžete klidně tento osud změnit. Karetní výklad tedy můžeme brát pouze jako rádce, který nahlédne do naší krátké budoucnosti a ukáže nám cestu kterou kráčíme. Můžeme si jejich výklad představit i jako takový stroj času, který nás na chvilku zaveze jako malou mušku do krátké budoucnosti. My se pak můžeme sami rozhodnout, jestli tou cestou chceme kráčet dál, či nikoli.